Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten

Het Krijgsmachtbisdom onder leiding van de Krijgsmachtbisschop Mgr. de Jong.

Diverse namen lopen door elkaar: Ordinariaat voor de Nederlandse Strijdkrachten; Militair Ordinariaat; Bisdom voor de Krijgsmacht; Krijgsmachtbisdom. Deze namen staan allemaal voor dezelfde organisatie, die u door deze webpagina's beter kunt leren kennen, U kunt informatie vinden wie we zijn, wat we doen en zeggen. Ook reiken we u verwijzingen aan naar documenten en webpagina's. Wanneer u meer wilt weten over het Ordinariaat, of ons wilt ondersteunen door financiën of vrijwilligersuren, dan kunt u dit kenbaar maken op het mailadres info@bisdom-krijgsmacht.nl .  Uw gebed wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. 

Voor de functies van aalmoezenier / RK-Geestelijk verzorger worden geen vacatures geplaatst: er is een permanente mogelijkheid tot open sollicitatie bij de hoofdkrijgsmachtaalmoezenier. Wie wil solliciteren als RK Geestelijk Verzorger bij Defensie of meer wil weten, kan terecht op de website van de RK-GV bij Defensie: Krijgsmachtaalmoezeniers gezocht | Diensten Geestelijke Verzorging (dgv.nl) 

Jubileum mgr. de Jong feestelijk gevierd

Op zondag 7 april werd het 25-jarig bisschopsjubileum van mgr. de Jong feestelijk gevierd. 

Voor een terugblik en foto's zie de website van het Bisdom Roermond: Bisdom Roermond | Nieuws en wetenswaardigheden uit het bisdom Roermond (bisdom-roermond.nl) 

Nieuwsbrief online

Op 6 april is de nieuwsbrief verzonden. Deze kan ook online worden gelezen via deze link:  Nieuwsbrief 2024-4 Morgen jubileum mgr de Jong en diverse actualiteiten (email-provider.eu) .

In deze nieuwsbrief onder andere:

Mgr. de Jong 25 jaar bisschop

Het is 25 jaar geleden dat de Krijgsmachtbisschop mgr. de Jong tot bisschop werd gewijd in de kathedraal van Roermond. Dit jubileum zal feestelijk worden gevierd op 7 april. Wij wensen hem van harte proficiat en danken hem voor zijn inzet! 

Voor meer informatie zie: Nieuwsbrief 2024-2: jubileum mgr. de Jong (email-provider.eu) 

Alpha voor militairen

In de Alpha Curus kun je open praten over de basis van het Christelijke geloof. Het is gratis, gezellig, en inspirerend! Misschien heb je wel vragen over God en het Christelijke Geloof in tijd als deze. Of denk je ‘wat heeft het allemaal voor zin?’. Alpha is vrijblijvend. Na de tweede bijeenkomst beslis je of je doorgaat. De cursus is oecumenisch, dat wel zeggen meer gericht op de onderlinge overeenkomsten dan op de verschillen van verschillende Christelijke stromingen. 

Geïnteresseerd? Klik op het document (pdf) voor meer informatie.

2024 alpha.pdf

Overhandiging boek

Uit handen van generaal-majoor der Mariniers Oppelaar, commandant NLDA, ontving mgr, de Jong als krijgsmachtbisschop het boek "Officiersvorming in klare taal" over de opleiding van officieren, waar naast kennis en kunde ook vorming van belang is.

Dit boek kan digitaal gelezen worden via deze link.


Requiemviering in Best

Op 4 november was de jaarlijks Requiemviering, georganiseerd door het Nationaal Katholiek Thuisfont. 

Erik Sengers hoogleraar

Onder grote belangstelling sprak Erik Sengers de inaugurale rede uit ter aanvaarding van het ambt als bijzonder hoogleraar "Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht" bij de TIlburg School of Catholic Theology. Wij wensen hem van harte proficiat!

Bijzonder mooi waren ook de woorden van mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, die aanwezig is omdat Erik als diaken met dit bisdom verbonden is. Zijn gedachten deelt hij met ons via deze link.

De rede is in een papieren versie verschenen. Ook is de rede als pdf via de universiteit als pdf te downloaden via deze link.

2023 07 29 In memoriam Fred van Iersel.pdf

In memoriam Fred van Iersel

In bijgaande brief deelt onze krijgsmachtbisschop mgr. de Jong zijn persoonlijke herinneringen aan Fred van Iersel en duidt, hoe hij van grote betekenis is geweest.

Wij wensen zijn nabestaanden en dierbaren veel kracht en bidden, dat hij rust in vrede.

(De uitvaart zal plaatsvinden in de kring van familie en genodigden).

Bisschop in Vilnius

Zowel de Krijgsmachtbisschoppen als de NATO zijn deze week in Vilnius - Litouwen. Mgr. de Jong vertegenwoordigt Nederland en doet verslag van een indrukwekkende reis. 

(Klik hiernaast om zijn verslag te lezen)

2023 07 12 verslag vilnius.pdf

Aalmoezeniers gezocht

Binnen de dienst RK-GV van Defensie zijn enkele vacatures. Voor meer informatie zie de website van de RK-GV bij Defensie: https://www.dgv.nl/onderwerpen/krijgsmachtaalmoezenier-gezocht 

Digitale nieuwsbrief online

Periodiek verschijnt een digitale nieuwsbrief van het Ordinariaat. Middels de knop op de balk bovenaan kunt u zich hierop abonneren.  

Ook zonder abonnement kunt u de nieuwsbrief lezen en wel via deze link die u brengt naar de weergave op Laposta.

Mgr. de Jong 40 jaar priester

De krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong viert op Eerste Pinksterdag zijn robijnen priesterjubileum. Het is dan op de dag af 40 jaar geleden dat hij tot priester werd gewijd. Mgr. De Jong viert het feest zondag 28 mei met een eucharistieviering om 9.00 uur in de Petrus’ Bandenkerk in Heer-Maastricht, waar hij ook pastoor is.

Aansluitend aan de Mis trekt de jaarlijkse Sacramentsprocessie door Heer. Na de processie is er tijdens een receptie gelegenheid de jubilaris te feliciteren. De bisschop heeft er bewust voor gekozen om zijn robijnen priesterfeest in zijn eigen parochie te vieren. Begin volgend jaar is het 25 jaar geleden dat hij tot bisschop werd gewijd. Het is de bedoeling om dit jubileum met het bisdom te vieren.

Het programma op Pinksterzondag:

Voor meer achtergronden zie ook de website van het dekenaat Maastricht en de nieuwsbrief van het Ordinariaat.

Vier de kruisweg digitaal mee met AMI

Door de AMI is een internationale digitale kruisweg gemaakt, zodat iedereen waar ook ter wereld stil kan staan bij deze bijzondere dagen en wat ze ons nu te zeggen hebben. U kunt deze kruisweg bekijken via youtube.

17 maart Gebedsdag voor de vrede in de Oekraïne


Op vrijdag 17 maart om 9 uur viede mgr. de Jong als krijgsmachtbisschop de H. Mis vieren in de Munsterkerk in Roermond voor de slachtoffers van de oorlog in de Oekraïne en de vrede in dit land. Hij gaf daarmee gehoor aan de oproep tot een gebedsestafette van de Commissie van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). De estafette is op 22 februari van start gegaan in Albanië en op 17 maart was Nederland aan de beurt.


De oorlog heeft een grote impact op ons allemaal, zeer zeker leeft dit bijzonder bij de Nederlandse militairen. Een groep van hen ervaart dit zelfs zeer nadrukkelijk doordat zij in Engeland Oekraïense soldaten trainen.


Voor een terugblik op deze bijzondere samenkomst en een mooie fotorapportage, zie de website van het parochiecluster in Roermond.

Militaire Lourdes Bedevaart

De inschrijving voor deelname aan de 63e Internationale Militaire Lourdes Bedevaart is geopend. Van 12 tot en met 14 mei 2023 zullen er ook uit Nederland weer militairen, oud-militairen en burgermedewerkers van Defensie deelnemen aan dit bijzondere evenement.

De informatie op de website is dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Dit om potentiële nieuwe deelnemers aan de Militaire Lourdes Bedevaart meer “beeld en geluid” te geven bij de diverse programmaonderdelen. In korte sfeerimpressies valt te lezen over de inhoud en het verloop van de verschillende activiteiten. Kijk eens op de site achter deze link. Welkom!

2023 synode continentale fase.pdf

Synode continentale fase

Bij de continentale fase van de Synode zal aalmoezenier Dr. Bart van Dijk van ons Ordinariaat digitaal deelnemen. Onder zijn leiding werd bijgaande reactie samengesteld, met de input van leden van de eerdere werkgroep.

Wij wensen hem en alle deelnemers zegenrijke bijeenkomsten toe!

Intro van het  geloofsgesprek met HKA J.P. Thöni. Voor het hele gesprek zie de site van de NPO

De oude berichten van deze pagina kunt u vinden onder Archief