Verwijzingen

Literatuur

Proefschrift aalmoezenier Bart van Dijk over de aalmoezeniers, te downloaden via Tilburg University

Proefschrift aalmoezenier Ger Wildering over morele vorming in de Krijgsmacht, te downloaden via Tilburg University

Proefschrift A. Donckers over pastoraat als GV In NL-Indië 1807-1950, te downloaden via Tilburg University

0187_001.pdf

Interview met aalmoezenier Sanneke Brouwers in het Tijdschrift Geestelijke verzorging (klik op de afbeelding voor de tekst)

MS 5-2013 Spiritualiteit in de krijgsmacht.pdf

Krijgsmachtpredikant C. Smit over de rol van de geestelijke verzorging bij defensie (klik op de afbeelding voor de tekst)

Inaugurale rede aalmoezenier diaken Erik Sengers als buitengewoon hoogleraar "Vraagstukken Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht" bij de TIlburg School of Catholic Theology

Tijdschrift Handelingen, met een bijdrage van aalmoezenier Sanneke Brouwers "Morele ervaringen van veteranen na inzet in militaire missies".