Wat doen wij?

Zending Geestelijk Verzorgers naar Defensie

Het meeste werk in het Krijgsmachtsbisdom wordt verricht door de "Aalmoezeniers", Geestelijk verzorgers. Zij zijn geen militairen, maar burgers in uniform.

RK-geestelijk verzogers hebben een dubbele rol in de defensieorganisatie:

  1. algemeen: zij zijn voor alle defensiemedewerkers (militairen en burgers) aanspreekbaar voor bijvoorbeeld zingevingsvragen;

  2. specifiek: zij zijn medewerkers van de bisschop voor specifieke Rooms Katholieke vragen, zoals sacramententoediening en gebed.

Deze dubbele rol verrichten ze op grond van een zending door de krijgemachtbisschop en hun aanstelling door Defensie. Voor meer informatie zie de website van de Dienst Geestelijke Verzorging .

Afstemming beleid

We stemmen het beleid af met het Ministerie van Defensie en met de zes andere Zendende Instanties.Samenwerking stichtingen

Wij werken samen met diverse stichtingen, zoals ook verder uitgewerkt op de website van de Dienst Geestelijke Verzorging, met name:

Deze stichtingen worden ook "Steunstichtingen" genoemd, omdat ze ons zeer gewaardeerd ondersteunen in deeltaken van ons werk als krijgsmachtbisdom voor de Katholieke militairen.

deelnemers aan de laatste AMI Conferentie in Oostenrijk in 2019

Internationale contacten

Apostolat Militaire International (AMI) werd in 1965 in Santiago de Compostella (Spanje) door 10 verschillende landen opgericht. AMI is een internationale lekenorganisatie erkend door de Pauselijke raad voor de Leken.

De leden van AMI komen, vanuit de hele wereld, een keer per jaar bij elkaar voor de algemene ledenvergadering en het jaarlijkse conferentie. De onderwerpen van de conferenties behandelen geestelijke, ethische, morele en sociale aspecten van het militaire leven. Doel van de internationale meetings is het uitwisselen van ideeën en ervaringen om meer inzichten te verwerven en voorstellen te formuleren ter verbetering van de wereldvrede.

De huidige president van AMI is Vice-admiraal b.d. Matthieu Borsboom, zijn vice presidenten zijn KtZ b.d. Frank Marcus en Adj Ferry Tannhauser. Italie voert het secretariaat.