Wat zeggen wij?

Officiële berichtgeving en decreten

Wanneer door de bisschop officiële berichten of decreten worden uitgevaardigd, zullen deze hier worden geplaatst.

Brieven, preken en nieuwsberichten

Regelmatig richt de bisschop zich direct of via de interne nieuwsbrief van de RK-GV tot de aalmoezeniers en allen die bij het bisdom horen.